Hoe voorkom je gehoorschade


Gehoorschade kan je voorkomen door:

  1. Niet te lang achter elkaar naar te harde muziek te luisteren
  2. Niet te dicht bij de geluidsboxen te staan
  3. Het gebruik van de juiste oordoppen en door deze juist te gebruiken!
  4. Je oren af en toe wat rust te geven. Zoek een rustige omgeving op
  5. Goed op te letten op hoeveel geluid er geproduceerd wordt en zo nodig beschermende maatregelen te nemen.

Hoe schadelijk geluid is heeft niet alleen te maken met het aantal decibellen maar ook met de duur van de blootstelling en de soort muziek. Daarnaast verschilt de mate waarin mensen gevoelig zijn voor hard geluid per individu.