Nice to know


  1. Een normaal gesprek heeft een geluidsniveau van ongeveer 60 dB.  Muziek op een normaal volume is al snel 85 dB met pieken van 100 dB en meer.
  2. Als vuistregel geldt: als het niet mogelijk is zonder stemverheffing een gesprek te voeren met iemand binnen een straal van één meter, heb je kans op gehoorschade.
  3. Een toename van 3dB, bijvoorbeeld van 80dB naar 83dB, is een verdubbeling van het geluidsniveau. Dat hoeft je niet als twee maal zo hard te ervaren maar is wel dubbel zo belastend voor je oor.
  4. Ons oor is in de hoge-tonen gevoeliger dan in de lage-tonen. Daarmee is de kans op gehoorschade ook groter in de hoge-tonen.
  5. 50% van de jongeren denkt dat gehoorschade iets is wat anderen overkomt.
  6. Op dit moment zijn er 275.000 jongeren die last hebben van permanente gehoorschade door te harde muziek. En er komen jaarlijks steeds meer jongeren bij met gehoorproblemen.